Podsumowanie Konkursu Mój Las

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku uprzejmie informuje, że Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2023r. oceniła prace i wyłoniła laureatów XXXVI edycji konkursu „Mój las”. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozwoliło nagrodzić laureatów i uczestników. Serdecznie zapraszamy laureatów, uczestników, rodziców, a także opiekunów na uroczyste …

Nowe władze Okręgu!

Szanowni Państwo! W dniu 28 marca 2023 roku w sali dydaktycznej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Ligi Ochrony Przyrody Okręg Włocławek.