Eko w turystyce

27 listopada 2023r. w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku odbyły się kolejne zajęcia z zakresu realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Warsztaty dla seniorów

16 listopada 2023r. w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku odbyły się warsztaty w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Kolejne warsztaty w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Dzisiaj, tj.14 listopada 2023r. odbyły się w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Zajęcia w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Dzisiaj, tj. 8 listopada 2023r. odbyły się w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Warsztaty w Zespole Szkół w Kowalu

Warsztaty na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, badanie i omawianie jakości powietrza w ZS w Kowalu, faktów i mitów smogowych oraz sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza poprzez zmianę codziennych zachowań.

Warsztaty w Baruchowie i Kowalu

Dzisiaj w ramach projektu realizowanego przez Okręg we Włocławku Przeciwdziałanie emisjami poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców woj. Kujawsko-pomorskiego przeprowadzono zajęcia z kołami LOP: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowue i Szkoły Podstawowej w Kowalu.