Historia

mar 9, 2023

Historia

W 1976 roku został utworzony Oddział Wojewódzki Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku. Pierwszym prezesem był Marian Szterk, a kierownikiem biura przez wiele lat była Ingrid Kociołowicz. Siedziba oddziału mieściła się przy ul. 3 Maja 21. Drugim prezesem był Jan Przybylak, ówczesny wiceprezydent Włocławka, następnie Andrzej Drozdowski – Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego, a obecnie funkcję tę pełni  dr Maria Palińska – Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. W biurze LOP pracowali m. in. Małgorzata Szatkowska, Waldemar Brudziński, Maria Czarnomska, Maria Balakowicz,   a społecznie Zbigniew Centkowski, Monika Pawlak a obecnie współpracuje Aleksandra Fornalewicz, Zuzanna Lipińska, Monika Szyndler., Jadwiga Wiśniewska.
Włocławska Liga przez pewien okres czasu miała swoją siedzibę w Kowalu, a następnie   w 2005 roku powróciła do Włocławka na ul. Komunalna 4. Gdyby nie praca społeczna (szczególnie w czasie przekształceń ustrojowych w Polsce) dyrektora i pracowników Zarządu Parku Krajobrazowego w Kowalu, Zarządu i pracowników Włocławskie Centrum Edukacji E prawdopodobnie Okręg Włocławski już by nie istniał. Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku dzięki wsparciu Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, które udostępnia nieodpłatnie salę edukacyjną oraz pomieszczenie biurowe, może realizować swoją działalność edukacyjną i informacyjną.
Obecnie działalność Zarządu LOP Okręgu we Włocławku  w zakresie realizacji konkursów    i warsztatów oraz wydawnictw dofinansowywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Najstarszym konkursem realizowanym przez tutejszy Oddział jest konkurs przyrodniczy „Mój Las”. Ponadto realizowano takie konkursy jak: „LOP dawniej i dziś – plakat”, „LOP dawniej  i dziś – zakładka”.

W ramach działalności wydawniczej Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku wydała następujące pozycje:
1.      „Płazy i gady Kujaw. Biologia i aktywna ochrona przyrody”
2.      „Obszary Natura 2000 na Kujawach”
3.      „Przewodnik po ścieżce przyrodniczo-leśnej Dzilno”
4.      „Przewodnik po rezerwatach Nadleśnictwa Włocławek”
5.      oraz zakładkę przyrodniczą.

Ponadto działacze Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku przygotowują artykuły, które są publikowane w „Ekowieściach- Włocławskim Przeglądzie Ekologicznym”.
W roku 2008 roku zostało zorganizowane uroczyste Walne Zebranie Członków podczas którego zostały wręczone dyplomy i odznaczenia dla zasłużonych z okazji 80-lecia istnienia LOP.

Głównymi odbiorcami działań i członkami są dzieci i młodzież ze szkolnych kół Ligi Ochrony Przyrody. W znacznie mniejszym zakresie udzielają się osoby dorosłe. Wśród działaczy Ligi zawsze byli i obecnie są nauczyciele i leśnicy.
Historia znaczka Ligi Ochrony Przyrody   
Autorem znaczka LOP jest
 Jerzy Hryniewiecki.
Przygotował on kilka projektów:
jeden z nich przedstawiał alegoryczną postać chroniącą obuwika,
drugi – jesiotra,
trzeci – wyskakującego z wody łososia,
czwarty – żubra.
Wybrano ostatni rysunek i małe znaczki  „z żubrem” służą  Lidze przez szereg lat.