Warsztaty w Baruchowie i Kowalu

Dzisiaj w ramach projektu realizowanego przez Okręg we Włocławku Przeciwdziałanie emisjami poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców woj. Kujawsko-pomorskiego przeprowadzono zajęcia z kołami LOP: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowue i Szkoły Podstawowej w Kowalu.

Warsztaty „Przeciwdziałanie emisjom” – ciąg dalszy

Celem zajęć jest pokazanie uczniom i osobom dorosłym jak w prosty sposób poprzez zmianę codziennych nawyków możemy emitować do atmosfery mniej zanieczyszczeń. Uczestnicy poznają źródła emisji,  rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na nasze zdrowie. Przy pomocy mierników jakości powietrza badają jakość powietrza i określają lokalne źródła jego zanieczyszczenia.    Zajęcia realizowane są w ramach …

10 października Dzień Drzewa

Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat tego, jak istotną rolę pełnią drzewa dla funkcjonowania naszej planety i nas samych. Warto z tej okazji wybrać się na spacer do lasu lub parku, aby nacieszyć się czystym powietrzem oraz energią jaką przekazują nam drzewa.

Kolejne warsztaty za nami!

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku realizuje projekt „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Regulamin XXXVII edycji konkursu Mój Las

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa Zarząd Główny oraz Liga Ochrony Przyrody Zarząd Główny o g ł a s z a j ą XXXVII EDYCJĘ – 2023/ 2024 OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ pod hasłem MÓJ LAS

Pierwsze warsztaty za nami!

We wrześniu rozpoczęto realizację projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.  Przeprowadzone zostały warsztaty z uczniami Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, szkołach podstawowych: w Baruchowie i w Kowalu oraz KGW w Smólniku.