Warsztaty w Baruchowie i Kowalu

Dzisiaj w ramach projektu realizowanego przez Okręg we Włocławku Przeciwdziałanie emisjami poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców woj. Kujawsko-pomorskiego przeprowadzono zajęcia z kołami LOP: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowue i Szkoły Podstawowej w Kowalu.

Poniżej publikujemy zdjęcia z warsztatów.