Władze okręgu

Prezes LOP Okręg Włocławek – dr Maria Palińska
Wiceprezes – Tomasz Wasilewski
Wiceprezes – Jan Majewski
Skarbnik – Andrzej Składanowski
Sekretarz – Jadwiga Wiśniewska
Członek Zarządu Okręgu – Wiesława Milczarek
Członek Zarządu Okręgu – Karina Kazanecka
Członek Zarządu Okręgu – Tomasz Pawlicki