Władze Okręgu we Włocławku

Dnia 28.03.2023 podczas Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku wybrano na 5 letnią kadencję następujących członków:
Prezes LOP Okręg Włocławek – dr Maria Palińska
Wiceprezes – Tomasz Wasilewski
Wiceprezes – Jan Majewski
Skarbnik – Andrzej Składanowski
Sekretarz – Jadwiga Wiśniewska
Członek Zarządu Okręgu – Wiesława Milczarek
Członek Zarządu Okręgu – Karina Kazanecka
Członek Zarządu Okręgu – Tomasz Pawlicki
W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodnicząca- Renata Zielińska
Wiesław Górski
Justyna Bałoń
Do Sądu Koleżeńskiego weszli:
Przewodniczący- Sławomir Gwardecki
Lidia Pawlicka
Emilia Bykowska