Zajęcia w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Dzisiaj, tj. 8 listopada 2023r. odbyły się w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.