Jak zostać członkiem LOP?

Jak zostać członkiem LOP

Członkiem LOP mogą zostać osoby dorosłe, bądź dzieci i młodzież. Dorośli muszą wypełnić deklarację członkowską  – POBIERZ (pdf)

Wypełnioną deklarację należy przesłać skanem na adres e-mail: lop.wloclawek@interia.pl, bądź dostarczyć osobiście do siedziby LOP mieszczącej się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.

Organizatorem Szkolnego Koła LOP może być nauczyciel każdego przedmiotu. Uzgadnia z dyrektorem szkoły zamiar utworzenia szkolnego SK LOP. Lista uczniów powinna zostać dostarczona do siedziby LOP.

Składki roczne na dany rok kalendarzowy wynoszą:

20 zł – dla dorosłych

5 zł – dla dzieci

Wszyscy członkowie otrzymują legitymację potwierdzającą przynależność do Ligi Ochrony Przyrody, a także gadżety związane z organizacją.