LOP

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku działa w oparciu o pracę społeczną członków, w tym opiekunów szkolnych kół ochrony przyrody.

Na swoją działalność Liga pozyskuje środki finansowe uczestnicząc w konkursach na programy edukacyjne, organizowanych przez WFOŚiGW w Toruniu oraz innych  fundacjach. Działalność finansowana jest również ze składek członkowskich.

ZAPRASZAMY DO GRONA CZŁONKÓW LIGI OCHRONY PRZYRODY ABY WSPÓLNIE DZIAŁAĆ NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY.