Weź głęboki oddech!

To, jakim powietrzem oddychasz zależy także od Ciebie! Wymień stary piec węglowy na bardziej ekologiczny. Stosuj opał dobrej jakości. Segreguj odpady i nie spalaj ich w domowym piecu. Edukuj najbliższych.

Zanieczyszczenie powietrza to najpoważniejsze środowiskowe zagrożenie zdrowotne prowadzące każdego roku w Polsce do zgonu ok. 45000 ludzi. Niestety Polska ciągle jest w czołówce Europy pod względem narażenia ludności na zanieczyszczenie powietrza pyłami zawieszonymi PM2,5 i PM10. Za emisję tych pyłów w największym stopniu odpowiadają przestarzałe piece grzewcze tzw. „kopciuchy” wykorzystywane do ogrzewania budynków mieszkalnych. Kominy budynków emitujące dymy związane ze spalaniem paliw stałych, często złej jakości, usytuowane są na obszarach zamieszkałych, a emisje te zwykle mają miejsce na niewielkiej wysokości nad poziomem gruntu (tzw. niska emisja). W rezultacie emisje te bezpośrednio kształtują stężenia zanieczyszczeń w miejscach przebywania ludzi i często decydują o występowaniu przekroczeń norm jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Tak więc wbrew obiegowej opinii, głównym emitentem zanieczyszczeń powietrza nie jest sektor przemysłowy czy energetyczny, za kontrolę których odpowiada m.in. Inspekcja Ochrony Środowiska. Działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza powinny zostać skoncentrowane na sektorze komunalno-bytowym, nad którym piecze sprawują władze samorządowe. Spory odsetek społeczeństwa zauważa problem wyłącznie wtedy, gdy na zewnątrz pojawia się smog. Zanieczyszczone powietrze szkodzi zdrowiu, a przebywanie na zewnątrz często jest niemożliwe. Pomimo ładnej pogody trzeba rezygnować ze spacerów, czy też aktywności fizycznej. Mogą pojawić się problemy z oddychaniem, duszności, czy też obniżenie samopoczucia.

Problem najczęściej jest poruszany podczas sezonu grzewczego, a zakończenie sezonu grzewczego jest równoznaczne z tym, że kłopot został rozwiązany. Jest to oczywiście rozumowanie błędne. Niestety wiele osób wciąż nie rozumie, jak ważne jest to, aby zadbać o jakość otaczającego nas powietrza. Taka ignorancja może przynieść wiele negatywnych konsekwencji. Ważne jest, aby uświadomić społeczeństwo, że jest to problem na dużą skalę i właśnie dlatego podstawą jest edukowanie społeczeństwa. W tym celu LOP Okręg we Włocławku realizuje program „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego przez „Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” i „Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu” przeprowadzając warsztaty w szkołach i dla osób dorosłych, aby choć odrobinę przyczynić się do zmiany świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania emisjom.