Warsztaty w Zespole Szkół w Kowalu

Warsztaty na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, badanie i omawianie jakości powietrza w ZS w Kowalu, faktów i mitów smogowych oraz sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza poprzez zmianę codziennych zachowań.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko- pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.