Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Szanowni Państwo! Zarząd Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku serdecznie zaprasza na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, który odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. o godz. 16.00 w sali edukacyjnej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.