Programy

Edukacja dla przyrody- projekt całkowicie sfinansowany przez WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 20 000,00zł

 

Konkurs „Mój las XXXVI edycja”- zakup nagród w konkursie na kwotę 1640,00zł całkowicie sfinansowany przez WFOŚiGW w Toruniu