Programy

sie 25, 2023

2022- W przyjaźni z przyrodą– projekt na łączna kwotę 20 000zł sfinansowany przez WFOŚiGW w Toruniu

2021- Edukacja dla przyrody łączy pokolenia – projekt całkowicie sfinansowany przez WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 20 000,00zł. Celem projektu było:

  1. Podniesienie świadomości na temat ochrony przyrody, gatunków chronionych i zagrożonych, bioróżnorodności
  2. Uświadomienie potrzeby ograniczenia działalności człowieka negatywnie wpływającej na środowisko
  3. Rozwijanie zainteresowań biologicznych, przyrodniczych i ekologicznych
  4. Upowszechnianie edukacji i wypoczynku w terenie, likwidacja “deficytu natury”

2020- W parze z przyrodą- program był kontynuacją programu realizowanego w roku 2019 “Detektywi na tropie”. Beneficjentami były dzieci, młodzież oraz dorośli przedstawiciele społeczności lokalnej

2019-” Detektywi na tropie”-Łączna kwota dotacji z WFOŚiGW wyniosła 21 792, 19 zł. W projekcie wzięło udział 1700 osób.

Celem projektu było:

  1. Podniesienie świadomości na temat ochrony przyrody, gatunków chronionych i zagrożonych, bioróżnorodności
  2. Uświadomienie potrzeby ograniczenia działalności człowieka negatywnie wpływającej na środowisko
  3. Rozwijanie zainteresowań biologicznych, przyrodniczych i ekologicznych
  4. Upowszechnianie edukacji i wypoczynku w terenie, likwidacja “deficytu natury”

2018- 90 lat działalności Ligi Ochrony Przyrody na rzecz edukacji, ochrony przyrody i zmniejszania zagrożeń dla środowiska- kwota dotacji na realizację programu z WFOŚiGW wyniosła 24 350 zł. Całkowity koszt projektu to 25 850,80zł. Edukacją zostało objętych 1200 osób.

2017- Edukacja społeczności lokalnych- bądź przyjacielem przyrody- kwota dotacji z WFOŚiGW wyniosła 20 000zł

2016- Edukacja społeczności lokalnych- bądź przyjacielem przyrody

2015- Edukacja społeczności lokalnych- bądź przyjacielem przyrody- kwota dotacji z WFOŚiGW wyniosła 19 000zł. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 24 500zł.

2014- Aktywna Edukacja Leśna na ścieżkach przyrodniczo- leśnych Nadleśnictwa Włocławek- kwota dotacji z WFOŚiGW na ten projekt wyniosła 10 000zł. Całkowity koszt projektu opiewał na kwotę 11 500zł

2013- Aktywna Edukacja Leśna na ścieżkach przyrodniczo- leśnych Nadleśnictwa Włocławek- kwota dotacji z WFOŚiGW na ten projekt wyniosła 15 800zł.