Oddziały

 

Działalność szkolnych kół LOP
Rok szkolny 2022/2023

Lista szkół z Włocławka i powiatu włocławskiego, gdzie działają szkolne koła LOP.

 

SP nr 3 im. Mikołaja Kopernika we Włocławku

SP nr 10 im. Drugiej Armii Wojska Polskiego we Włocławku

SP nr 12 im. Władysława Broniewskiego we Włocławku

Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Curie Skłodowskiej we Włocławku

SP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów we Włocławku

SP im. Marii Kretkowskiej w Baruchowie

SP w Kłobi

SP im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu

SP z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku

Publiczna SP im. Jana Kochanowskiego w Trzebiegoszczu