Zajęcia w Zespole Szkół Akademickich

W dniu dzisiejszym w Zespole Szkół Akademickich we Włocławku klasa 4 wzięła udział w zajęciach „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

W trakcie zajęć uczniowie poznali wpływ zanieczyszczeń na środowisko, różnice między wysoką a niską emisją, co oznaczają skróty PM 2,5.