Okres grzewczy, czyli sezon na smog

Za każdym razem, gdy w Polsce rozpoczyna się sezon grzewczy, powraca problem smogu. Jest to niebezpieczne zjawisko atmosferyczne, które polega na wymieszaniu się mgły z dymem, pyłem, spalinami i innymi zanieczyszczeniami, które powstają w wyniku działalności człowieka.

Eko w turystyce

27 listopada 2023r. w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku odbyły się kolejne zajęcia z zakresu realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Warsztaty dla seniorów

16 listopada 2023r. w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku odbyły się warsztaty w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Kolejne warsztaty w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Dzisiaj, tj.14 listopada 2023r. odbyły się w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Zajęcia w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Dzisiaj, tj. 8 listopada 2023r. odbyły się w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Weź głęboki oddech!

To, jakim powietrzem oddychasz zależy także od Ciebie! Wymień stary piec węglowy na bardziej ekologiczny. Stosuj opał dobrej jakości. Segreguj odpady i nie spalaj ich w domowym piecu. Edukuj najbliższych.

Warsztaty w Zespole Szkół w Kowalu

Warsztaty na temat źródeł zanieczyszczeń powietrza, badanie i omawianie jakości powietrza w ZS w Kowalu, faktów i mitów smogowych oraz sposobów zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza poprzez zmianę codziennych zachowań.