Co to jest powietrze?

Co oznacza PM 2,5? O czym informuje nas kolor dymu? Jaki wpływ na to czym oddychamy ma to co spalamy? Czy my. Mamy wpływa na jakość powietrza? Co oznacza czyste powietrze?

10.01.2024 uczniowe Szkoły Podstawowej nr 5 we Włocławku uczestniczyli w warsztatach Przeciwdziałanie niskim emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” i poznali odpowiedzi na te pytania.
Warsztaty zrealizowano w ramach Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. “Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOSIGW oraz WFOSIGW w Toruniu.