Eko w turystyce

27 listopada 2023r. w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku odbyły się kolejne zajęcia z zakresu realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Continue reading “Eko w turystyce”

Warsztaty dla seniorów

16 listopada 2023r. w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku odbyły się warsztaty w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Continue reading “Warsztaty dla seniorów”

Kolejne warsztaty w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Dzisiaj, tj.14 listopada 2023r. odbyły się w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Continue reading “Kolejne warsztaty w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu”

Zajęcia w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Dzisiaj, tj. 8 listopada 2023r. odbyły się w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Continue reading “Zajęcia w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu”