„Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju”

Członkowie Szkolnego Koła LOP przy Szkole Podstawowej w Baruchowie wzięli udział w zajęciach Ochrona wód najbliższej okolicy. Bioróżnorodność.
Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.