Aktualności

Bioróżnorodność, Inwazje i Dobre Praktyki

cze 24, 2024 | Bez kategorii

W czerwcu uczniowie SK LOP uczestniczyli w spotkaniu, które rozpoczęło się krótką ankietę dotyczącą ich wiedzy i świadomości na temat ochrony bioróżnorodności. Ankieta wypadła pozytywnie, co świadczy o dużym zainteresowaniu uczniów tą tematyką. Mimo to, z chęcią wzięli oni udział w dalszej części spotkania, która obejmowała prezentację, dyskusję i przedstawienie dobrych praktyk.

W dalszej części poznali definicję bioróżnorodności i jej znaczenie dla zdrowia ekosystemów i dobrostanu człowieka. Zaprezentowane były również przykłady gatunków ginących i zagrożonych, a także omówiono negatywny wpływ gatunków inwazyjnych na lokalną bioróżnorodność.
Podczas spotkania przedyskutowano przykłady dobrych praktyk, które każdy może stosować w celu ochrony bioróżnorodności w swoim otoczeniu.
Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia bioróżnorodności i inspirowanie członków LOP do działania na rzecz jej ochrony.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.