Eko w turystyce

27 listopada 2023r. w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku odbyły się kolejne zajęcia z zakresu realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Na zajęciach przedstawiono problem emisji gazów do atmosfery, ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem emisyjności w branży turystycznej. Wskazano źródła, skutki niskiej emisji, a także emisji spalin samochodowych i wypracowano metody jej ograniczania. Transport jest drugim najistotniejszym źródłem niskiej emisji, podczas którego do atmosfery dostają się: trujące związki NOx (aż czterokrotnie wyższa emisja niż w przypadku produkcji ciepła) i lotne związki organiczne oraz pył zawieszony PM10.