Zajęcia w Szkole Podstawowej w Kowalu

23 listopada 2023r. w Szkole Podstawowej w Kowalu odbyły się zajęcia dotyczące przyczyn i skutków niskiej emisji oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.