Kolejne warsztaty w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu

Dzisiaj, tj.14 listopada 2023r. odbyły się w Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu kolejne zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Podczas zajęć omawiano: źródła zanieczyszczeń powietrza, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologiczne metody ogrzewania budynków i wskazywano jak codzienne nawyki wpływają na ograniczenie emisji. Młodzież poznała fakty i mity związane z problemem zanieczyszczeniem powietrza. Badano właściwości powietrza z wykorzystaniem czujnika smogu oraz analizowano jakość powietrza w Kowalu w zależności od pory roku i pory dnia na podstawie archiwalnych pomiarów jakości powietrza zamieszczonych na stronie internetowej miasta i wskazywano na lokalne źródła zanieczyszczenia powietrza.