Warsztaty dla członków Ligi Ochrony Przyrody (Emerytów)

W dniu dzisiejszym mieliśmy okazję przeprowadzić warsztaty z “Zapobiegania emisjom” dla członków Ligi Ochrony Przyrody (Emerytów). Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.