Kolejne warsztaty przed nami!

W dniu jutrzejszym tj. 20.10.2023 odbędą się kolejne warsztaty z “Przeciwdziałania emisjom” dla osób  dorosłych w Baruchowie i Czarnem, natomiast 09.11.2023 dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku we Włocławku.

Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.