Warsztaty „Przeciwdziałanie emisjom” – ciąg dalszy

Celem zajęć jest pokazanie uczniom i osobom dorosłym jak w prosty sposób poprzez zmianę codziennych nawyków możemy emitować do atmosfery mniej zanieczyszczeń. Uczestnicy poznają źródła emisji,  rodzaje zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na nasze zdrowie. Przy pomocy mierników jakości powietrza badają jakość powietrza i określają lokalne źródła jego zanieczyszczenia.    Zajęcia realizowane są w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.