Kolejne warsztaty za nami!

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku realizuje projekt „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Podczas warsztatów z dziećmi, młodzieżą szkolną i osobami dorosłymi upowszechniana jest wiedza i kształtowane są postawy ekologiczne w zakresie przeciwdziałania emisjom. Poniżej zdjęcia z kolejnych warsztatów.