Pierwsze warsztaty za nami!

We wrześniu rozpoczęto realizację projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.  Przeprowadzone zostały warsztaty z uczniami Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku, szkołach podstawowych: w Baruchowie i w Kowalu oraz KGW w Smólniku.

Podczas zajęć (w zależności od grupy) omawiano: źródła zanieczyszczeń powietrza, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologiczne metody ogrzewania budynków, wskazywano jak codzienne nawyki wpływają na ograniczenie emisji i  badano właściwości powietrza z wykorzystaniem czujnika smogu.