Przeciwdziałanie emisjom – rozpoczynamy warsztaty

We wrześniu rozpoczynamy działania w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Pierwsze szkoły, które odwiedzimy to Zespół Szkół Chemicznych we Włocławku oraz szkoły podstawowe w Baruchowie, Kowalu i Smólniku.

Podczas zajęć (w zależności od grupy) będziemy omawiać: źródła zanieczyszczeń powietrza, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologiczne metody ogrzewania budynków. Zwrócimy również uwagę na to jak codzienne nawyki wpływają na ograniczanie emisji.