Rekrutacja do projektu “Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku rozpoczyna rekrutację do realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.

Program ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania emisjom. W ramach realizacji programu zaplanowano m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego, w których działają koła LOP: gmina miasto Włocławek, gmina Włocławek. gmina m. Kowal, gmina Baruchowo, gmina Lubraniec, gmina Lipno, gmina m. Lipno. Warsztaty przeprowadzą trenerzy edukacji ekologicznej, nauczyciele i specjaliści ochrony środowiska. Termin realizacji przedsięwzięcia: od 1 września 2023r. do 15 maja 2024r. Zgłoszenia grup na warsztaty ekologiczne przyjmowane są drogą mailową na adres lop.wloclawek@interia.pl do 12 września 2023r. W zgłoszeniu proszę podać nazwę szkoły, instytucji lub stowarzyszenia oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają członkowie LOP. Więcej informacji pod numerem tel. 54 2327682  lub 603622266. Zapraszamy.