Na ścieżce Dzilno w GWPK

Na ścieżce Dzilno w GWPK
28 maja 2024 grupa emerytów z Kowala wzięła udział w zajęciach na temat form ochrony przyrody, bioróżnorodności, gospodarki wodnej i ochrony wód najbliższej okolicy.
Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.