Aktualności

LOP-owcy poznają znaczenie i ochronę roślin nasiennych

maj 29, 2024 | Bez kategorii

28 maja 2024 roku członkowie Szkolnego Koła LOP wzięli udział w zajęciach terenowych w ramach projektu „Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.
Celem zajęć było poznanie znaczenia i sposobów ochrony roślin nasiennych w najbliższej okolicy. Uczniowie udali się na spacer po okolicy, aby obserwować rośliny w ich naturalnym środowisku. Nauczyciel opowiedział o konkretnych gatunkach, zwracając uwagę na ich rolę w ekosystemie i sposoby ochrony. Uczniowie mieli okazję na zebranych materiałach przyrodniczych, poćwiczyć rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych.
Zajęcia zakończyła dyskusja, podczas której uczniowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wiedzą na temat roślin nasiennych. Nauczyciel podsumował najważniejsze informacje i zachęcił uczniów do aktywnej ochrony przyrody.