Warsztaty dla członków Szkolnego Koła LOP przy Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławku

27 maja 2024 członkowie Szkolnego Koło LOP przy Szkole Podstawowej nr 12 we Włocławki wzięli udział w zajęciach bioróżnorodność, zrównoważony rozwój , gospodarka wodna i ochrona wód najbliższej okolicy.
Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.