Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku rozpoczęła realizację projektu „Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju”. Od dziś emitowane są spoty w radio RMF MAXXX o następującej treści: „Im więcej wiemy, tym bardziej cenimy i chronimy. Wybierz się na łąkę, do lasu, parku, nad jezioro i poznaj bliżej walory przyrodnicze najbliższej okolicy. Pamiętaj, że jesteś współodpowiedzialny za stan środowiska, w którym przebywasz. Nie wystarczy tylko „być”, trzeba angażować się w działania proekologiczne dla poprawy własnego zdrowia i przyszłych pokoleń. Kampania realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w ramach programu: „LOP-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”.
W najbliższym czasie zaplanowano przeprowadzenie warsztatów z członkami SK LOP w Szkołach Podstawowych: w Baruchowie, w Kłobi i SP nr 12 we Włocławku. Zostaną też przeprowadzone warsztaty dla dorosłych w GWPK na ścieżce dydaktycznej Dzilno. Warsztaty dotyczyć będą edukacji przyrodniczej. Uczestnicy poznają formy ochrony przyrody w woj. kuj. pom., bioróżnorodności, zasady ochrony wód i gleb najbliższej okolicy, propagowania kultury dbałości o środowisko lądowe i wodne w powiązaniu ze zdrowym stylem życia, zachęcania lokalnych społeczności do wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju.
Zajęcia zostaną przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.