Rekrutacja do projektu „LOP-OWSKI ZAWRÓT GŁOWY DLA OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

Rekrutacja do projektu „LOP-OWSKI ZAWRÓT GŁOWY DLA OCHRONY ŚRODOWISKA, GOSPODARKI WODNEJ I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”
Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku rozpoczyna rekrutację do realizacji projektu „Lop-owski zawrót głowy dla ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.
Program ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju.
W ramach realizacji programu zaplanowano m.in. warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z gmin województwa kujawsko-pomorskiego, w których działają koła LOP: gmina miasto Włocławek, gmina Włocławek. gmina m. Kowal, gmina Baruchowo, gmina Lubraniec, gmina Lipno. Zaplanowano też wycieczki edukacyjne terenowe. Warsztaty przeprowadzą trenerzy edukacji ekologicznej, nauczyciele i specjaliści ochrony środowiska. Termin realizacji przedsięwzięcia: od 1 maja 2024r. do 28 lutego 2025r. Zgłoszenia grup na warsztaty ekologiczne przyjmowane są drogą mailową na adres lop.wloclawek@interia.pl do 10 maja 2024r. W zgłoszeniu proszę podać nazwę szkoły, instytucji lub stowarzyszenia oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu. Decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym pierwszeństwo mają członkowie LOP. Więcej informacji pod numerem tel. 54 2327682 lub 603622266. Zapraszamy.