Zajęcia w PSP w Kłobi

12 marca 2024r. odbyły się w PSP w Kłobi zajęcia realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.
W ramach projektu edukacyjnego uczniowie mieli okazję obejrzeć prelekcję na temat niskiej emisji. Prelekcja przybliżyła uczniom problematykę zanieczyszczenia powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł i skutków niskiej emisji.
Po obejrzeniu prelekcji uczniowie sprawdzili swoją wiedzę, rozwiązując krzyżówki i test. Zadania te miały na celu utrwalenie zdobytych informacji oraz wzbudzenie refleksji nad wpływem niskiej emisji na nasze otoczenie.
Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i chęcią nauki. Wiele pytań i dyskusji świadczyło o ich trosce o środowisko naturalne.

(Emilia Bykowska)