Aktualności

Warsztaty z dorosłymi

mar 7, 2024 | Bez kategorii

06 lutego 2024r. odbyły się kolejne zajęcia z osobami dorosłymi z Urszulewa i z terenu Włocławka realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.