Okres grzewczy, czyli sezon na smog

Za każdym razem, gdy w Polsce rozpoczyna się sezon grzewczy, powraca problem smogu. Jest to niebezpieczne zjawisko atmosferyczne, które polega na wymieszaniu się mgły z dymem, pyłem, spalinami i innymi zanieczyszczeniami, które powstają w wyniku działalności człowieka.

Problem występuje zarówno w miastach jak i na wsiach. Powstawaniu smogu sprzyja bezwietrzna pogoda i duża wilgotność powietrza. Tworzą go m.in. tlenki siarki, tlenki azotu, tlenki węgla i rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Najbardziej niebezpiecznymi dla zdrowia składnikami smogu są cząstki pyłu zawieszonego – PM. Są to mikroskopijne drobinki w formie ciekłej i stałej, które utrzymują się w powietrzu. Pył o średnicy do 10 mikrometrów (PM10), w skład którego wchodzą m.in. trujące benzopireny, dioksyny i furany, jest w stanie wniknąć w głąb płuc. Może to doprowadzić do powstania lub zaostrzenia chorób układu oddechowego, takich jak astma. Najpoważniejszym zagrożeniem są cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometrów (PM2,5) – są one w stanie przedostać się do pęcherzyków płucnych, a następnie razem z krwią dotrzeć do organów wewnętrznych. Pył PM2,5 może powodować nowotwory, choroby układu oddechowego i układu krążenia.
Głównym źródłem pyłu PM10 i rakotwórczego benzo(a)pirenu nie jest przemysł, transport czy górnictwo – chociaż te sektory również przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza, ale niska emisja, która odbywa się na wysokości do 40 m. Największy udział w tworzeniu smogu mają gospodarstwa domowe, które podczas ogrzewania używają pieców na paliwo stałe (takie jak węgiel czy drewno). Z tego powodu jakość powietrza w Polsce obniża się drastycznie wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego, a my po prostu się trujemy. Czy musimy się na to godzić? To, jakim powietrzem oddychasz, zależy także od ciebie: wymień stary piec węglowy na bardziej ekologiczny, segreguj odpady i nie spalaj ich w domowym piecu, edukuj najbliższych.
Kampania realizowana przez Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w ramach programu: „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.