10 października Dzień Drzewa

Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat tego, jak istotną rolę pełnią drzewa dla funkcjonowania naszej planety i nas samych. Warto z tej okazji wybrać się na spacer do lasu lub parku, aby nacieszyć się czystym powietrzem oraz energią jaką przekazują nam drzewa.

Jedna dorosła, 60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób. Jeden hektar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza około 700 kilogramów tlenu – zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie 2500 osób. Drzewa działają niczym klimatyzator w upalne letnie dni, ochładzając przy tym powietrze atmosferyczne. Lasy wpływają na mikroklimat lokalnie nawilżając powietrze, ochładzając je i oczyszczając atmosferę z pyłów. Obecność drzew ogranicza zapylenie powietrza nawet o 75%.

Liście drzew zatrzymują i usuwają z otoczenia szereg składników tworzących smog takich jak: ozon, tlenek węgla, tlenki azotu, amoniak i pewne ilości dwutlenku siarki.  Parkingi obsadzone roślinnością (drzewami) charakteryzują się zdrowszym powietrzem. Drzewa dają cień, który skutkuje obniżeniem temperatury w pojazdach i zbiornikach paliwa. To z kolei powoduje, że mniej toksycznych, lotnych węglowodorów aromatycznych jest uwalnianych do atmosfery. Lasy zmniejszają również zagrożenie powodziami i łagodzą skutki suszy. Dobrze usytuowane drzewa są buforem chroniącym także przed hałasem miejskim. Ekosystemy leśne Polski są potężnymi sojusznikami w walce z globalnymi zmianami klimatycznymi, gdyż pełnią rolę pochłaniaczy CO2, wpływając na stabilność klimatu. Drzewa są ważnym czynnikiem zapobiegającym niekorzystnym działaniom emisji szkodliwych pyłów i gazów do atmosfery.

Idealnie byłoby, gdyby każdy, kto ma taką możliwość i chęci zasadził tego dnia drzewo.

Dzień Drzewa wpisuje się w program „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach części I Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Przeciwdziałanie emisjom” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.