22 września – Europejski Dzień Bez Samochodu

Głównym celem wprowadzenia święta jest przypominanie o bardziej ekologicznych rozwiązaniach, czyli wybieraniu komunikacji miejskiej zamiast prywatnego auta. Działania te mają m.in. zmniejszyć hałas oraz ilość spalin zanieczyszczających powietrze.

W wielu większych polskich miastach kierowcy lub wszyscy pasażerowie będą mogli tego dnia bezpłatnie podróżować komunikacją miejską. Musimy sobie uświadomić, że to jakim powietrzem oddychamy zależy od nas, czyli ode mnie i od ciebie. Wspólnie musimy  zadbać o jego jakość. Nie wymagajmy tylko od innych, zacznijmy od siebie i dajmy przykład dobrych codziennych nawyków. Częściej wybierajmy komunikację miejską czy korzystajmy z ekologicznych pojazdów zamiast prywatnych aut spalinowych. Nie tylko ograniczymy ilość spalin, ale także chodząc czy jeżdżąc na rowerze dostarczymy organizmowi zdrowego i potrzebnego mu ruchu. W miarę możliwości wymieńmy swoje auto spalinowe na hybrydowe lub elektryczne, które nie emituje do atmosfery trujących gazów. Obecnie samochody osobowe oraz inne pojazdy spalinowe są jedną z głównych przyczyn zanieczyszczenia powietrza w Polsce, które należy do jednych z najgorszych w Europie. Emisje z wydechów pojazdów spalinowych zawierają m.in. tlenek węgla, węglowodory i tlenki azotu, które są uwalniane do atmosfery w znacznych ilościach. Smog powstaje najczęściej w warunkach bezwietrznych, gdy do atmosfery przedostają się szkodliwe związki chemiczne: tlenki siarki i tlenki azotu, substancje stałe, takie jak pyły zawieszone, a także rakotwórcze wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Zanieczyszczenie powietrza z pojazdów i smog mają szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Najczęstszymi chorobami powodowanymi przez spaliny samochodowe są: astma, przewlekłe choroby płuc, stany zapalne dróg oddechowych, nowotwory, choroby krążenia. Spalinowe auta osobowe odpowiadają za ponad połowę wszystkich emisji CO2 z transportu drogowego w Europie. Taki stan skutkuje degradacją środowiska. Dwutlenek węgla bezpośrednio wpływa na powstawanie efektu cieplarnianego. Ekosystemy są niszczone przez opady kwaśnych deszczy, cierpią też zwierzęta. Walka z zanieczyszczeniem powietrza jest najważniejszą batalią w XXI wieku. Zachęcanie  do korzystania z rowerów i komunikacji publicznej a także przestawianie komunikacji na pojazdy elektryczne oraz tworzenie stref dla pieszych w centrach miast i osiedli to świetne działania prowadzące nas ku lepszemu, zdrowszemu powietrzu.

Kampania społeczna prowadzona przez LOP Okręg Włocławek w ramach realizacji projektu „Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.