Sprzątanie świata 2023

 Weź głęboki oddech i zadbaj o czyste
powietrze i najbliższe środowisko. To jakim powietrzem oddychamy zależy
od ciebie, ode mnie, od nas. Wspólnie działajmy dla naszego zdrowia i
czystej Ziemi. W tym celu: ograniczmy produkcję odpadów domowych poprzez
noszenie koszyka lub torby materiałowej na zakupy, segregujmy odpady i nie
spalajmy ich w piecu grzewczym, wykorzystujmy powtórnie odpady np.
słoiki, edukujmy swoich najbliższych poprzez dawanie im dobrego
przykładu codziennych ekonawyków. Tylko tyle i aż tyle. Kampania
społeczna LOP Okręg Włocławek w ramach realizacji projektu
„Przeciwdziałanie emisjom poprzez zmianę codziennych nawyków…”
dofinansowanego przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu.