Podsumowanie Konkursu Mój Las

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku uprzejmie informuje, że Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2023r. oceniła prace i wyłoniła laureatów XXXVI edycji konkursu „Mój las”.
Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozwoliło nagrodzić laureatów i uczestników.
Serdecznie zapraszamy laureatów, uczestników, rodziców, a także opiekunów na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2023r. o godz. 13.00 w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku przy ul. Komunalnej 4.