Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy

Szanowni Państwo! Zarząd Ligi Ochrony Przyrody we Włocławku serdecznie zaprasza na Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy, który odbędzie się w dniu 28.03.2023 r. o godz. 16.00 w sali edukacyjnej Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku.

Drugi termin Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego ustala się na godz. 16.15 tego samego dnia.

Informujemy, że w tym dniu należy dokonać opłaty składki członkowskiej za 2023 rok.

Bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia pod numerem tel.: 603 622 266.