AKTYWNI WŁOCŁAWIANIE RAZEM DLA ZDROWIA I PRZYRODY

AKTYWNI WŁOCŁAWANIE RAZEM DLA ZDROWIA I PRZYRODY

 
 

Projekt  „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody" 

realizowany jest przez  „Ligę Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku"

w ramach  LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek,

 ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

Oś priorytetowa: 11. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność

 11.1  Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020

  Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 47 240,00 zł.

 

Cel ogólny: Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie do 31.12.2023 r.

 

Celem naszego projektu jest integracja mieszkańców Włocławka z ich otoczeniem przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych miasta. Beneficjenci zostaną włączeni w działania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie ogrodu - miejsca, w którym będą mogli spędzać czas. Przyczyni się to do ich aktywizacji społecznej , grupy zagrożonej wykluczeniem. Ogród stanie się odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, zachęcając ich do wyjścia z domów i spędzenia czasu w otoczeniu kolorowych i pachnących kwiatów. Ideą ogrodu jest to, żeby mieszkańcy mogli poczuć się w nim jak w prywatnym ogrodzie.

 

Cel szczegółowy: Podniesienie aktywności obywatelskiej i aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Miasta Włocławka, objętych Lokalną Strategią Rozwoju poprzez realizację działań wspierających rozwiązania w zakresie społeczności lokalnej i animacji społecznej w okresie do 31.12.2023 r.

 

Zadanie w ramach naszego projektu zrealizuje ten cel poprzez zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz środowiska. Beneficjenci wspólnymi siłami stworzą miejsce rekreacji i wypoczynku, które jednocześnie będzie przyjazne środowisku. Wspólna praca będzie promować aktywne spędzanie wolnego czasu.

 

Projekt służy zrealizowaniu lokalnej inicjatywy, która stanowić będzie odpowiedź na potrzeby mieszkańców i miasta.

 

Przedsięwzięcie pozwoli włączyć grupy defaworyzowane w działania proekologiczne. Zorganizowana grupa osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem dzięki udziałowi w lokalnym projekcie zostanie zaktywizowana do działań na rzecz lokalnego środowiska.

 

Projekt przewiduje organizację warsztatów proekologicznych. Przeprowadzone zostaną w wersji teoretycznej (uczestnicy poznają podstawy stworzenia ogrodu) i zajęć praktycznych (taki ogród stworzą) oraz promującej inicjatywę.
Celem projektu jest przekazanie podstaw do stworzenia ogrodu przyjaznego owadom.
Zorganizowanie ogrodu od podstaw wykształci poczucie odpowiedzialności za to miejsce i podniesie samoocenę. W celu udzielenia wsparcia w realizacji swoich zainteresowań proekologicznych planuje się zorganizowanie warsztatów usprawniających funkcje ruchowe i manualne niezbędne do wykonywania działań praktycznych podczas zakładania i pielęgnacji ogrodu. Będą to warsztaty grupowe i/lub indywidualne z fizjoterapeutą, psychologiem, diabetykiem, doradcą. Ze względu na COVID 19 wszystkie warsztaty grupowe będą prowadzone w grupach zapewniających reżim sanitarny.

 

Grupą docelową projektu są mieszkańcy miasta Włocławek:

– dorosłe osoby niepełnosprawne i osoby korzystające z pomocy MOPR.

W działania będą zaangażowane osoby z otoczenia beneficjentów oraz wolontariusze.

 

 

 

Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody

Przedstawiamy państwu artykuł, który został przez nas stworzony - znajdziemy w nim opis i podsumowanie całego projektu. 

Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Artykuł został ukazany w listopadowym wydaniu bulietynu "Przyroda polska"

.. tak prezentuje się jego okładka.

03.09.2021r 

Tego dnia odbyło się ostatnie spotkanie z cyklu Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody.

Uczestnicy podziwiają stworzony ogród.

Uczestnicy wraz z trenerem - przyrodnikiem.

Uczniowie Zespołu Szkół Akademickich na tle ogrodu.

Tablica informacyjno - edukacyjna.

W środku Kujawskiej Szkoły Wyższej czekały konkursy i zabawy dla najmłodszych.

04.08.2021r.

Następny dzień i kolejna grupa miała do czynienia z przyrodnikiem. Podczas zajęć ich zadaniem m.in. było pomalowanie farbami gipsowych owadów. 

a po zajęciach znów czas na grill! 

21.07.2021r.

W tym dniu odbyły się warsztaty grupowe z fizjoterapeutą. 

22.07.2021r.

Drugi dzień ćwiczeń.

Podczas obydwu dni uczestnicy mimo wysiłku dzielnie dawali radę. Poznali ćwiczenia wzmacniające kręgosłup i inne części ciała.

03.07.2021r.

Kolejna grupa uczestniczyła w sadzeniu roślin. 

Wszyscy obecni byli zachwyceni efektem finalnym. 

Tak prezentuje się ogród w całej okazałości.

02.07.2021r.

Rozpoczęliśmy przygotowanie i sadzenie roślin w kieszonkowym ogrodzie, który powstał na terenie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku przy ul. Okrzei 94A.

W sadzeniu roślin uczestniczyli podopieczni projektu pn. "Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody".

W ogrodzie zasadziliśmy wiele roślin przyjaznych owadom, które swoim zapachem przyciągają motyle, pszczoły, murarki i inne. 

Warsztaty grupowe z dietetykiem.

25.05.2021r. odbyły się warsztaty grupowe z dietetykiem. Grupa przygotowywała zdrowe przekąski i zdobywała wiedzę na temat zdrowego odżywiania na codzień. 

Warsztaty grupowe z przyrodnikiem.

Równolegle odbywały się warsztaty z przyrodnikiem na temat bioróżnorodności. Uczestnicy nauczyli się rozpoznawać zioła stosowane w kuchni.

Warsztaty poprawiające jakość życia.

19.05.2021r. - drugi dzień zajęć dotyczących poprawy jakości życia.

Warsztaty grupowe z przyrodnikiem.

Tego samego dnia odbyły się również warsztaty z przyrodnikiem.

Warsztaty grupowe poprawiające jakość życia.

W dniu 18.05.2021r. odbyły się pierwsze warsztaty grupowe w ramach projektu pn. "Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody". Warsztaty były podzielone na dwie części - pierwsza z nich odnosiła się do poprawy jakości życia. Zostały poruszone tematy m.in. stresu, co go wyzwala, jak go unikać, czy ukazane zostały różne techniki relaksacyjne. 

Warsztaty grupowe z przyrodnikiem.

Drugi blok tematyczny w dniu 18.05.2021r. projektu pn. " Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody" obejmował warsztaty grupowe z przyrodnikiem.

AKTYWNI WŁOCŁAWIANIE RAZEM DLA ZDROWIA I PRZYRODY

 

Jeśli jesteś osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym (z niepełnosprawnością,
korzystającą z pomocy społecznej) lub osobą z otoczenia osoby zagrożonej,
zamieszkującą na terenie Włocławka, zgłoś się do udziału w projekcie Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody".
Projekt „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody" realizowany jest przez „Ligę Ochrony
Przyrody Okręg we Włocławku "w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączeniespołeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 47 240,00

Oferujemy udział w warsztatach z dietetykiem, terapeutą, fizjoterapeutą (indywidualne i grupowe),
psychologiem oraz przyrodnikiem. Efektem warsztatów będzie ogród przyjazny ludziom i owadom.
Zajęcia odbywały się będą na ternie Kujawskiej Szkoły Wyższej, w okresie od 01.05.2021 do 31.08.2021.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o złożenie formularza rekrutacyjnego, oświadczenia
o przetwarzaniu danych osobowych oraz zaświadczenia o niepełnosprawności (osoby z otoczenia formularz
rekrutacyjny i oświadczenie o przetwarzaniu danych).

 

Tylko do 12.04.2021r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie "Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody".

Chętni  powinni dostarczyć następujące dokumenty (formularz rekrutacyjny, oświadczenie oraz orzeczenie o niepełnosprawności) do: Biura LOP ul. Komunalna 4 87-800 Włocławek w dniach 8.04.21-12.04.21 godzinach 9:00 -13:00 lub przesłać pocztą.

lub Centrum rehabilitacji Fizjo-fit Kujawskiej Szkoły Wyższej ul. Okrzei 94A 87-800 Włocławek w godzinach pracy centrum lub przesłać mailem lop.wloclawek @interia.pl ( skan formularza, oświadczenia i zaświadczenia, lub podpisany podpisem zaufanym)

 Ze względu na pandemię dopuszczamy przesłanie formularza mailem bez podpisu. Formularz zostanie podpisany podczas podpisywania umów.

 

1. Formularz rekrutacyjny kandydata projektu objętego grantem

Formularz rekrutacyjny dla osoby z otoczenia

2. Oświadczenie dot  RODO

Oświadczenie uczestnika

Oświadczenie osoby z otoczenia

3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.