Aktualności

Podsumowanie konkursu "MÓJ LAS" 

20 czerwca 2022 r. w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku odbyło się podsumowanie konkursu "Mój Las" XXXV edycja. Na uroczystość zostali zaproszeni laureaci, uczestnicy, rodzice, opiekunowie oraz przedstawiciele szkół. Poniżej kilka zdjęć z tego dnia 

Niezapominajkowy Event z LOP Okręg Włocławek

16 maja 2022 r w godzinach 9-14 przed siedzibą Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Ligii Ochrony Przyrody Okręg Włocławek mieszczących się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku odbył się "Niezapominajkowy Event z LOP Okręg Włocławek". Event miał na celu przekazać wiedzę przyrodniczą przypomnieć licznie przybyłym dzieciom i młodzieży o potrzebie ochrony przyrody i środowiska i zachęcenia ich do systematycznego, a nie tylko akcyjnego i biernego w nich uczestnictwa. Wyjątkowość tego dnia polegała na wykonaniu między innymi zadań o znaczącym charakterze nie tylko teoretycznym, ale i praktycznym. Uczestnicy przypomnieli sobie o segregacji odpadów komunalnych, o konieczności dbania o czyste powietrze, znaczeniu lasu dla zdrowia. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie i przedszkolaki z terenu Włocławka i powiatu włocławskiego, gdzie działają koła LOP. Pod okiem trenerów i wolontariuszy odbywały się warsztaty, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy. W tym dniu odwiedziło nas ponad 400 osób! Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć z tego niezapomnianego dnia :) 

Zamykamy zgłoszenia! 

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie naszym Eventem pt. "Niezapominajkowy event z LOP Okręg Włocławek" w ramach Programu grantowego "Zielono nam" - I edycja, finansowanego przez Fundację Anwil dla Włocławka. 
W naszej imprezie weźmie udział ponad 700 osób! 
W związku z tak dużą liczbą osób zamykamy zgłoszenia! Jednocześnie zapraszamy Państwa na przyszłe eventy z LOP Okręg Włocławek. 

Niezapominajkowy event!

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku organizuje Niezapominajkowy Event w ramach Programu grantowego „Zielono nam” – I edycja, finansowanego przez Fundację Anwil dla Włocławka. Impreza odbędzie się dnia 16 maja w godzinach 9-14 przed siedzibą Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej mieszczącej się przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku. Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Niezapominajki. W programie przewidziane są konkursy, zabawy, warsztaty ekologiczne (segregacja odpadów, bioróżnorodność, czyste powietrze, znaczenie lasu dla naszego zdrowia). 
Każdy z uczestników otrzyma ekologiczny upominek. 
 Zgłoszenia można dokonywać drogą mailową - lop.wloclawek@interia.pl do dnia 11 maja 2022 roku. Pierwszeństwo udziału w evencie mają członkowie szkolnych kół LOP, następnie uczniowie szkół (w których działają SK LOP) oraz dzieci przedszkoli i uczniowie szkół w kolejności zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać nazwę placówki, imię i nazwisko opiekuna, liczbę uczestników oraz preferowaną godzinę przybycia.  

Wesołych Świąt!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć państwu serdeczne życzenia - dużo ciepłych i rodzinnych chwil, zdrowia, przyjemności oraz samych sukcesów w nadchodzącym nowym 2022 roku. 
Życzą pracownicy oraz Zarząd Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku

Zapraszamy na spotkanie dnia 07.10.2021r.

Zapraszamy wszystkich chętnych dorosłych członków LOP na spotkanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku dnia 07.10.2021 roku o godzinie 13.00 w siedzibie Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku przy ul. Komunalnej 4 na wykład Pani Marii Balakowicz na temat Rezerwatu Leśnego Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego. 

Zarząd LOP Okręg we Włocławku w roku 2021 realizuje projekt

 " Edukacja dla przyrody łączy pokolenia" finansowany przez WFOŚiGW w Toruniu.  Dokładne informacje znajdą Państwo w zakładce.


Liga Ochrony Przyrody podpisała umowę o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywni włocławianie razem dla zdrowia i przyrody” nr 5/G/2020/002 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020 dokładne informacje o projekcie będą zamieszczane na stronie projektu.

  Szanowni Państwo, informujemy, że biuro Okręgu Ligi Ochrony Przyrody we Wlocławku jest czynne w każdy czwartek od godz. 9:00-14:00 Prosimy o kontakt email lop.wloclawek@interia.pl.   

Prosimy wszystkich członków o uregulowanie składek

za rok 2021 - dorośli 20 zł, dzieci i młodzież 5 zł 

Bank PEKAO SA 

Nr konta 74 1240 1981 1111 0010  9736 2769

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku w dniu 13.12.2019 uzyskała osobowość prawną jest jednostką terenową stowarzyszenia. Nr KRS : 0000818518 REGON: 385069401